Geplaatst op

Veel nieuwe gratis openbare watertappunten

Er zijn grote plannen om in de toekomst steeds meer gratis openbare watertappunten te ontwikkelen. Niet alleen in grote steden maar duizende watertappunten door het hele land.

Goed nieuws geciteerd van nu.nl

Op lange termijn, tot 2020, moeten in steden en op het platteland duizenden watertappunten worden gerealiseerd als moderne variant op de dorpspomp. Dat zei een woordvoerder van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) woensdag.

In steden als Den Bosch, Utrecht, Groningen en Alkmaar staan ze al: de moderne watertappunten waar iedereen gratis wat kan drinken of een flesje kan vullen.

 

Dat is ook het idee achter de komst van deze tappunten. ”We willen mensen in de gelegenheid stellen te kiezen tussen bijvoorbeeld frisdrank of water, tussen waterflesje kopen of gratis vullen. Nu is er geen keuze”, aldus de woordvoerder van Vewin.

 

Behoefte

 

Vewin en de tien aangesloten waterbedrijven constateren al langere tijd een toenemende behoefte aan het drinken van water. ”Dat is voor de bedrijven reden om ook hun kwaliteitsproduct te promoten. Nu zijn de openbare ruimten waar een watervoorziening is niet altijd de schoonste. In ieder geval nodigt het mensen vaak niet uit om er water te halen.”

Nu zijn er enkele tientallen watertappunten in Nederland, maar in 2014 moeten dat er al enkele honderden zijn. ”Daarna gaat het zich onherroepelijk als een ‘watervlek’ door het land verspreiden. In de jaren daarna komen er duizenden tappunten in steden en op het platteland bij fiets- en wandelroutes.”

 

Overgewicht

 

Belangrijk aspect bij de initiatieven is dat het drinken van kraanwater niet alleen milieuvriendelijker is, maar dat het ook bijdraagt aan het verminden van overgewicht, vinden de waterbedrijven. Daarom doet Vewin ook mee in het project om kraanwater te promoten vanaf het najaar in de JOGG-gemeenten (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Waterbedrijf Dunea, dat onder meer actief is in Den Haag en Leiden, heeft veel ervaring met het realiseren van watertappunten in de duinen. Dunea gaat deze nu ook elders plaatsen. Ze moeten robuust zijn en bestand tegen bacteriën. Over de kosten worden meestal in gezamenlijkheid afspraken gemaakt tussen gemeenten en waterbedrijf.

Geplaatst op

Kraanwater

Kraanwater is in Nederland de normaalste zaak van de wereld, helaas geldt dat nog lang niet voor alle werelddelen. Kraanwater is in Nederland vertrouwd en wordt door de verschillende waterleidingbedrijven dusdanig gefilterd dat het meer dan veilig is. We gebruiken in Nederland gemiddeld zo’n 121 liter kraanwater per persoon. Dit is een behoorlijke hoeveelheid maar als je bekijkt hoeveel liter bronwater er dagelijks nog gebotteld wordt is dat een grote milieuvervuiling voor de aarde.  Bronwater is niet alleen 500 tot 1000 keer duurder dan kraanwater maar er worden zelfs minder kwaliteitscontrole’s uitgevoerd op bronwater, om nog maar te zwijgen van de gigantische hoeveelheden plastic die nodig zijn om al het bronwater te bottelen. Je ziet steeds meer initiatieven ontstaan die kraanwater promoten, een van de voorbeelden is het Nederlandse merk de Dopper. De Dopper promoot kraanwater en ontwikkelt met de opbrengsten van de verkoop van hun waterfles projecten in ontwikkelingslanden voor het verkrijgen van schoon drinkwater.

Geplaatst op

Hardheid water

De hardheid water wordt uitgedrukt in Duitse hardheid ofwel dH. De waterhardheid verteld ons wat over de concentratie van metaal-ionen, magnesium, calciumcarbonaat, bicarbonaten en sulfaten in het leidingwater. In Nederland is kraanwater volkomen veilig om te gebruiken als drinkwater. Echter kunnen wel ons servies, kraansets of wasmachine last hebben van een wat hogere of lagere hardheid van het water.  Wassen van kleding met hoge hardheid water vraagt bijvoorbeeld meer zeep omdat de basische-ionen van het zeep reageren met calcium en magnesiumionen uit het harde water waardoor de basische-ionen neerslaan. Zeer zacht water kan er weer voor zorgen dat je servies er dof uit gaat zien na een wasbeurt. Betreffende je machine’s is het dus goed om te weten welke hardheid water er bij uw provincie uit de kraan komt. Echter het allerbelangrijkste is dat je onbezorgd het Nederlandse kraanwater ten alle tijde veilig kan drinken.

 

 

Geplaatst op

Drinkwater

Drinkwater is een primaire levensbehoefte waar iedereen richt op hebt in de wereld. Er zijn vele organisaties die drinkwater drinken stimuleren, aanbrengen of verbeteren.

In Nederland zuiveren waterleidingbedrijven het water waardoor het gebruikt kan worden voor consumptie. In de meeste huizen word dit water ook gebruikt voor het doorspoelen van het toilet of het douche. Er zijn wettelijke normen waar aan waterleidingbedrijven aan moeten voldoen  daardoor is het Nederlandse kraanwater van hoge kwaliteit. De waterleidingbedrijven moet voldoen aan de waterwet, dit voorstel regelt:

 • het exclusieve recht en de plicht van drinkwaterbedrijven tot levering, binnen hun distributiegebied, van drinkwater aan afnemers die alleen van een bepaald drinkwaterbedrijf drinkwater kunnen betrekken, zoals huishoudens (gebonden afnemers);
 • de plicht voor het drinkwaterbedrijf om een redelijk aanbod te doen voor aansluiting en levering;
 • taken van drinkwaterbedrijven in verband met de openbare drinkwatervoorziening;
 • een verbod om inkomsten uit de openbare drinkwatervoorziening te gebruiken voor andere (economische) activiteiten en een daaruit voortvloeiende verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding;
 • collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten en voorzieningen voor de productie en distributie van warm tapwater;
 • een periodieke beleidsnota inzake de openbare drinkwatervoorziening met de hoofdlijnen van het rijksbeleid inzake de productie en distributie van drinkwater;
 • kwaliteitseisen voor het drinkwater en kwaliteitsborging van bron tot kraan;
 • meetfrequenties, meetmethoden en rapportages betreffende de kwaliteit van het drinkwater;
 • informatieplichten van eigenaren van drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten ten aanzien van consumenten en andere afnemers inzake de kwaliteit van het drinkwater;
 • materialen en chemicaliën in contact met drinkwater;
 • leveringszekerheid en continuïteit van de waterlevering;
 • doelmatigheid van de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven;
toezicht en handhaving vanuit het oogpunt van volksgezondheid en doelmatigheid.
Lees meer over de drinkwaterwet op de volgende link: Drinkwaterwet
Drinkwater
Per persoon gebruiken we dagelijks bijna 128 liter drinkwater. Voor de douche en het toilet, maar ook voor schoonmaak, voedselbereiding, warme dranken en gewoon om te drinken. Waterleidingbedrijven halen zestig procent van het drinkwater uit grondwater. De rest is oppervlaktewater.
Mineraalwater is niet gezonder dan drinkwater uit de kraan; leidingwater moet aan strengere eisen voldoen. Verpakt water is 35 tot 1.300 keer milieubelastender dan kraanwater. Flessenwater is bovendien gemiddeld 325 keer duurder dan kraanwater. Bron: Milieu centraal