Geplaatst op

Drinkwater

Drinkwater is een primaire levensbehoefte waar iedereen richt op hebt in de wereld. Er zijn vele organisaties die drinkwater drinken stimuleren, aanbrengen of verbeteren.

In Nederland zuiveren waterleidingbedrijven het water waardoor het gebruikt kan worden voor consumptie. In de meeste huizen word dit water ook gebruikt voor het doorspoelen van het toilet of het douche. Er zijn wettelijke normen waar aan waterleidingbedrijven aan moeten voldoen  daardoor is het Nederlandse kraanwater van hoge kwaliteit. De waterleidingbedrijven moet voldoen aan de waterwet, dit voorstel regelt:

 • het exclusieve recht en de plicht van drinkwaterbedrijven tot levering, binnen hun distributiegebied, van drinkwater aan afnemers die alleen van een bepaald drinkwaterbedrijf drinkwater kunnen betrekken, zoals huishoudens (gebonden afnemers);
 • de plicht voor het drinkwaterbedrijf om een redelijk aanbod te doen voor aansluiting en levering;
 • taken van drinkwaterbedrijven in verband met de openbare drinkwatervoorziening;
 • een verbod om inkomsten uit de openbare drinkwatervoorziening te gebruiken voor andere (economische) activiteiten en een daaruit voortvloeiende verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding;
 • collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten en voorzieningen voor de productie en distributie van warm tapwater;
 • een periodieke beleidsnota inzake de openbare drinkwatervoorziening met de hoofdlijnen van het rijksbeleid inzake de productie en distributie van drinkwater;
 • kwaliteitseisen voor het drinkwater en kwaliteitsborging van bron tot kraan;
 • meetfrequenties, meetmethoden en rapportages betreffende de kwaliteit van het drinkwater;
 • informatieplichten van eigenaren van drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten ten aanzien van consumenten en andere afnemers inzake de kwaliteit van het drinkwater;
 • materialen en chemicaliën in contact met drinkwater;
 • leveringszekerheid en continuïteit van de waterlevering;
 • doelmatigheid van de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven;
toezicht en handhaving vanuit het oogpunt van volksgezondheid en doelmatigheid.
Lees meer over de drinkwaterwet op de volgende link: Drinkwaterwet
Drinkwater
Per persoon gebruiken we dagelijks bijna 128 liter drinkwater. Voor de douche en het toilet, maar ook voor schoonmaak, voedselbereiding, warme dranken en gewoon om te drinken. Waterleidingbedrijven halen zestig procent van het drinkwater uit grondwater. De rest is oppervlaktewater.
Mineraalwater is niet gezonder dan drinkwater uit de kraan; leidingwater moet aan strengere eisen voldoen. Verpakt water is 35 tot 1.300 keer milieubelastender dan kraanwater. Flessenwater is bovendien gemiddeld 325 keer duurder dan kraanwater. Bron: Milieu centraal